baudžiamasis nusižengimas


baudžiamasis nusižengimas
baudžiamàsis nusižengi̇̀mas Baũsti už týčinius baudžiamúosius nusižengimùs.

.